MINISTERIE EN GEMEENTE TILBURG NIET OP EEN LIJN BETREFT GASWINNING IN TILBURG-NOORD/LOON OP ZANDTilburg - De gemeente Tilburg is tegen gaswinning uit een gasveld dat grotendeels onder Tilburg Noord ligt. Het ministerie van Economische Zaken wil uitbreiding en verlenging van de huidige gaswinning. Eind 2017 adviseerde de gemeente het ministerie al negatief over de verlenging en uitbreiding van de gaswinning in het gebied Loon op Zand / Loon op Zand-Zuid. Op 20 juni 2018 heeft het ministerie de belanghebbende partijen, waaronder de gemeenten Tilburg en Loon op Zand, laten weten toch in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026. Klimaatneutraal Het winnen van fossiele brandstoffen draagt niet bij aan de doelstelling van Tilburg om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Bovendien draagt gaswinning niet bij aan de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt bovendien niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening in onze gemeente. Ook vindt Tilburg dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning. Wethouder Oscar Dusschooten (Milieu en Energietransitie): "De raad en het college van Tilburg hebben in het nieuwe bestuursakkoord voor de periode van 2018 tot 2022 opgenomen dat het juist de urgentie en kansen ziet om samen met het kabinet versneld op zoek te gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat betekent dat we in Tilburg op zoek gaan naar een andere manier om onze energie op te wekken. In die ambitie past het besluit van de minister voor de verlenging en uitbreiding van de gaswinning zeker niet." Ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage De gemeente Tilburg is van plan om, net als de gemeente Loon op Zand, een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister dat vanaf donderdag 21 juni gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de gemeente Tilburg. Informatiemarkt Tijdens de inzagetermijn organiseert het Ministerie van Economische Zaken voor de bewoners van Loon op Zand en Tilburg een informatiemarkt. Deze bijeenkomst vindt plaats op 27 juni tussen 17:00 en 20:00 uur in De Wetering, Weteringplein 1 in Loon op Zand. 

#gaswinning #gas #loonopzand #tilburg #gemeentetilburg #ministerie