ZILVEREN LEGPENNINGEN VOOR JARENLANGE INZET IN PIUSHAVENGEBIEDTilburg - Mevrouw C.W.E. (Caroline) Docters van Leeuwen en de heer J.F.J. (John) La Haije ontvangen allebei de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg vanwege de belangrijke rol die zij hebben gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van de Piushaven. Zij kregen deze onderscheidingen uit handen van locoburgemeester Berend de Vries tijdens het Piushaven Ahoi havenfeest op zondag 27 mei om 14 uur bij restaurant De Visserij, Havendijk 36 in Tilburg.

Caroline Docters van Leeuwen (52) en John La Haije (66) hebben samen een beslissende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Piushaven. Toen in 1997 afsluiting van de haven dreigde met een dam, de zogeheten Havendijkroute, kwamen Caroline en John samen met vele buurtbewoners tegen dit plan in opstand. Caroline en John benadrukten het belang van het openhouden van de Piushaven door een duidelijke visie op de mogelijkheden van het gebied. Om hun visionaire gedachten kracht bij te zetten, organiseerden zij samen met een groep geestverwanten het nautisch evenement Marivin. In januari 1998 richtten zij de Stichting Thuishaven Tilburg (STT) op. Marivin werd in de zomer van 1998 een groot succes met 120 bezoekende schepen en 40.000 bezoekers. Dat jaar kreeg de STT ook de Stadsvisieprijs voor het plan en de maquette van de Piushaven van de toekomst. De toenmalige burgemeester Stekelenburg sprak lovende woorden bij de prijsuitreiking.

Nu, twintig jaar later, kan 1998 gezien worden als het jaar van de ommekeer in het denken over de Piushaven. De successen stimuleerden STT om ambitieus verder te gaan. Marivin kreeg nog twee keer een vervolg, er kwamen lichtjesfeesten in de winter, concerten en havenfeesten onder de naam Piushaven Ahoi. Ondanks dat het gevaar van afsluiting van de Piushaven bij raadsbesluit in 2001 definitief was geweken, bleven Caroline en John betrokken bij de stedenbouwkundige plannen die werden ontwikkeld. Met hun passie, strijd en standvastigheid wisten zij mensen en instanties voor hun ideeën te winnen en brachten zij mensen rond de Piushaven bij elkaar. In 2009 richtten Caroline en John de Stichting Tilburg te Water op. Deze stichting heeft als doel de bevordering van de waterrecreatie en exploiteert drie open rondvaartboten en twee roeiboten. Daarnaast ontwikkelde STT de wandel- en fietsroute 'De waterkant van Tilburg'. Op 28 informatieborden langs de Piushaven en het Wilhelminakanaal staat informatie over schepen, gebouwen en de historie en economische betekenis van de Piushaven. Ook is er een digitale versie van deze route. De Piushaven is inmiddels een succesverhaal geworden. In het gebied gaan wonen, werken en recreëren samen, precies zoals het in de missie van STT stond omschreven.

Foto: Marcel Couwenberg

#zilverenlegpenning #piushaven #BerenddeVries

© 2017 KruikenTv

Stichting KruikenTv Tilburg

Pastoor Smitsstraat 88

5014 RK Tilburg

KvK: 72795182

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon