VERKEERSHINDER: ROTONDE STAPPEGOORWEG OP DE SCHOPTilburg - De rotonde aan de Stappegoorweg gaat op de schop. Hij wordt omgebouwd tot een overzichtelijk kruispunt met verkeerslichten. Het werk begint 22 mei. Aanpassing is nodig door de toenemende verkeersdrukte in het gebied. Het werk duurt ongeveer 10 weken. Naar verwachting is het nieuwe kruispunt eind juli 2018 klaar. Het werk gebeurt in etappes. Hierdoor kan er tijdens het werk altijd verkeer rijden tussen de Ringbaan-Zuid en de parkeergarage achter de bioscoop Euroscoop. Fietsers worden van 7 mei t/m eind juli omgeleid via de Apenijnnenweg. Tot en met vrijdag 20 juli is er een parkeerverbod op de Apenijnnenweg. De buslijnen 1, 601, 602, 629 en 636 worden omgeleid via de Tatraweg naar de Winkler Prinsstraat. Hierdoor vervallen tijdens de werkzaamheden de bushaltes op de Trouwlaan en de Stappegoorweg. De dichtstbijzijnde haltes tijdens het werk zijn in de Winkler Prinsstraat en aan de Eifelweg. Voetgangers die vanaf de parkeerplaats bij het zwembad naar het onderwijsgebied willen, worden via de passage tussen de Ireen Wüst IJsbaan en de Jumbo naar het Olympiaplein geleid. Parkeergarage De ingang van de parkeergarage Olympiaplein is tijdens de werkzaamheden alleen bereikbaar via de parkeerplaats achter de Euroscoop. Tot de start van het werk voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit zoals het verlagen van de rotonde. Dit levert beperkte verkeershinder op. De aanpassingen aan het kruispunt zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Dit geldt voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Een nieuw kruispunt is nodig door de ontwikkelingen in het gebied. Er komt onder meer een Jumbo Foodmarkt en een nieuwbouwwijk Willemsbuiten. Dit zorgt voor grotere verkeersdrukte waardoor de rotonde niet meer voldoet. 

#verkeershinder #stappegoor