TILBURG LEGT 150 KILOVOLT HOOGSPANNINGSVERBINDING AAN TUSSEN ZUID EN WESTTilburg - Het elektriciteitsnetwerk moet toekomstbestendig zijn. Daarom is het nodig om een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de hoogspanningsstations Tilburg Zuid en Tilburg West.

Over de aanleg is een informatiebijeenkomst op 22 mei in wijkcentrum Heyhoef aan de Kerkenbosplaats 1 tussen 16:30 en 19:00 uur. Voor de aanleg moeten sleuven gegraven worden. Voor het boren is een booropstelling nodig. Hinder tijdens de aanleg wordt tot een minimum beperkt. Met name fietsers zullen last hebben van het werk door wegversmallingen of afsluitingen op het Bels Lijntje en langs de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

#GemeenteTilburg #informatiebijeenkomst #hoogdpanningsverbinding #BelsLijntje #BurgemeesterBaronvanVoorsttotVoorstweg #heyhoef