BIJNA 1100 SNELHEIDSOVERTREDINGEN RINGBAAN-NOORDTilburg - Op woensdag 25 april heeft Team Verkeer de snelheidscontrole voortgezet bij de wegwerkzaamheden aan de Ringbaan-Noord. Dit in verband met klachten van buurtbewoners en om de veiligheid van de wegwerkers te kunnen waarborgen.

Tussen 17.00 uur en 21.00 uur reed 45% van de passanten te snel en werden daarvoor bekeurd op kenteken. De hoogstgemeten snelheid betrof 84 km/u.

De politie zal blijven handhaven op dit traject bij de wegwerkzaamheden.

Verlaging van de maximum snelheid verlaagt de kans op een ongeval en vermindert de ernst ervan. Aanvullende maatregelen zoals handhaving worden ingezet om de lagere snelheid bij wegwerkzaamheden daadwerkelijk af te dwingen. Op deze locatie heeft het verkeer 0% tijdwinst bij een hogere rijsnelheid vanwege de verkeerslichten.

#Snelheidsovertreder #Politie #ringbaannoord