|VIDEO| Minister De Jonge prijst strijdplan kindermishandeling en huiselijk geweldTilburg - Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was 26 maart in Tilburg. Hij kwam praten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.

De minister werd in V39 ontvangen door wethouder Marcelle Hendrickx en een aantal jongeren van de jongerenraad van Sterk Huis. De minister prees de praktische insteek van de samenwerking in Tilburg en de regio Hart van Brabant: "Alles ademt hier een verfrissende handen-uit-de-mouwen-cultuur. Ik ben een oude schoolmeester en ik zei dus altijd dat afkijken niet mag. Maar in dit geval: Nederland, doe je voordeel met deze aanpak."

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Met een klein gezelschap ging de minister om tafel. Onderwerp was de strijd van partners in de stad en de regio tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. In de gezamenlijke aanpak focussen de partijen zich onder andere op nieuwe manieren van samenwerking en preventie. 2 initiatieven die vanuit deze focusgebieden zijn ontstaan kwamen aan bod: het Family Justice Center (FJC) en het programma Nu Niet Zwanger.

Family Justice Center en Nu Niet Zwanger

Bij het FJC werken politie, justitie, reclassering, opvang en hulpverlening samen, zodat het slachtoffer van huiselijk geweld snel complete hulp krijgt. Er is hulp voor zowel slachtoffers als plegers van geweld. Er wordt een integrale analyse gemaakt, waarna de hulpverleners samen bepalen welke hulp nodig is en wie dat gaat bieden. Het programma Nu Niet Zwanger richt zich op het voorkomen dat kinderen geboren worden in een situatie waarin ouderschap (tijdelijk) tekortschiet. En daarmee ook op het voorkomen dat kinderen opgroeien in een onveilige of ongezonde situatie. Naast persoonlijk leed voorkomt deze aanpak (veel) duurdere jeugdbescherming en/of jeugdzorgplaatsingen. Daarnaast krijgen de ouders op deze manier de kans om eerst hun leven op orde te brengen.


Actieprogramma Taskforce kindermishandeling

De avond eindigde met het overhandigen van het actieprogramma van de Taskforce kindermishandeling aan de minister. In het actieprogramma is in één oogopslag te zien hoe de Taskforce concreet aan de slag gaat. De Taskforce is de 'aanjager' van de aanpak kindermishandeling in de regio.

Foto: Dennis van Roozendaal

#TaskforceKindermishandeling #MinisterDeJonge

© 2017 KruikenTv

Stichting KruikenTv Tilburg

Pastoor Smitsstraat 88

5014 RK Tilburg

KvK: 72795182

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon