Kinderen zitten te vaak in een langdurige en onveilige situatie: Hulp moet sneller en beter georganiTILBURG - Snel en adequaat kunnen ingrijpen in onveilige opvoedings- en opgroeisituaties is het speerpunt van de gemeenten in Midden- en West- Brabant. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien.

Uit onderzoek naar de toeleiding tot gedwongen jeugdbescherming, blijkt dat de samenwerking tussen de partners in Midden- en West Brabant beter kan. Een situatie die niet uniek is voor deze regio, maar landelijk wordt herkend. Gemeenten en betrokken instellingen zoals Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming Brabant gaan samen aan de slag om de samenwerking te verbeteren.

Onderzoek jeugdbescherming

Jeugdbescherming in de vorm van een gedwongen wettelijke maatregel, zoals bijvoorbeeld een uithuisplaatsing, is altijd een laatste redmiddel om de veiligheid van kinderen te vergroten. Maar als het wordt ingezet, moet het snel en goed gebeuren in het belang van het kind. Gemeenten in de regio hebben bureau VanMontfoort opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toeleiding tot de gedwongen jeugdbescherming. Daarmee geven zij als eerste regio gehoor aan de onderbuikgevoelens die al langer leven in het hele land. Centraal daarbij staat de vraag: wat gaat er dan niet goed in deze keten?

Samenwerking en doorlooptijd

Uit het onderzoek blijkt dat de keten naar jeugdbescherming is gefragmenteerd, de doorlooptijd te lang is en de samenwerking tussen de partners beter kan. Als een kind acuut in gevaar is, kan er binnen één dag worden ingegrepen. Is er geen acuut gevaar, dan duurt het soms te lang voordat gezinnen met opvoedproblemen de hulp krijgen die zij nodig hebben. "Het kan niet zo zijn dat een kind in een onveilige situatie 8 maanden op hulp moet wachten," stelt Marcelle Hendrickx, wethouder Jeugd Tilburg. "Maar mijn grootste ambitie? Gedwongen maatregelen voorkomen! We moeten eerder signaleren. We moeten kinderen die hulp nodig hebben vastpakken en niet meer loslaten. We moeten onze inzet richten op het voorkomen van gedwongen maatregelen. Maar als het nodig is? Dan meteen en passend!"

Slim verbinden: Family Justice Center

In september 2017 is de regionale Taskforce kindermishandeling van start gegaan onder leiding van Marcelle Hendrickx. De opdracht van de taskforce is duidelijk: Geen kind in onze regio mag opgroeien in een onveilige omgeving. Daar maakt de taskforce zich hard voor. Bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen en het onderwerp te agenderen bij publiek en politiek. Een voorbeeld waarin het kind centraal staat, is het Family Justice Center-project. In dit project werken politie, justitie, reclassering, opvang en hulpverlening samen zodat het slachtoffer van huiselijk geweld snel complete hulp krijgt en niet steeds opnieuw zijn verhaal hoeft te doen bij verschillende instanties. De Taskforce onderschrijft en ondersteunt de verkorting van de jeugdbeschermingsketen zoals in het onderzoek van Montfoort wordt aanbevolen.

#Jeugdbescherming #Kindermishandeling