Nieuwe afspraken moeten langdurig verzuim in het onderwijs voorkomenTILBURG - De gemeente, het voortgezet onderwijs en medewerkers van de Toegang hebben afspraken gemaakt om langdurig verzuim onder jongeren in het voortgezet onderwijs te voorkomen. De afspraken staan in het Thuiszitterspact.

Centraal in de afspraken staan het vroegtijdig signaleren van verzuim en het op maat ondersteunen van jongeren die uit dreigen te vallen op school of al niet meer naar school gaan. De bedoeling van de afspraken is dat er in het schooljaar 2020/2021 geen enkele jongere langer dan 3 maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg. In het primair onderwijs zijn hier in Tilburg al afspraken over gemaakt.

Onderwijsondersteuning

Met de nieuwe afspraken en werkwijze worden scholen gestimuleerd om verzuim en zorgelijk gedrag te signaleren en te registreren en daar snel op te reageren. Zo wordt de samenwerking tussen het onderwijs, leerplicht, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg geïntensiveerd. De gemeente en het onderwijs zorgen ervoor dat er voldoende onderwijsondersteuning en jeugdhulp beschikbaar is. Wanneer het ondersteuningsteam van een school niet tot een oplossing kan komen, kunnen ze een beroep doen op een ander team van professionals. Dit team heeft weer andere bevoegdheden om tot een oplossing op maat te komen, zo nodig via onconventionele wegen. Uiteindelijk staat een passend (onderwijs)aanbod voor iedere leerling altijd centraal.

Thuiszitterspact

De gemeente Tilburg en de schoolbesturen uit Tilburg van samenwerkingsverband Portvolio ondertekenden het Thuiszitterspact voortgezet onderwijs op 28 februari.

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs: "Goed onderwijs is belangrijk om je talenten te kunnen ontwikkelen en je dromen waar te maken. Helaas gaan in Tilburg niet alle jongeren naar school en krijgen niet alle jongeren het passende onderwijs dat zij zo hard nodig hebben. Daar gaan we werk van maken, samen met onze onderwijs- en zorgpartners. We gaan voor een preventieve aanpak, waarbij we signalen maar ook zorgen die achter schoolverzuim kunnen schuilen, eerder signaleren en aanpakken, samen met de jongere en zijn ouders. Want leren is niet alleen een plicht, het is vooral ook een recht voor alle Tilburgse jongeren."

Met het pact geeft Tilburg ook al invulling aan de aanbevelingen van Minister Slob (van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), naar aanleiding van de recente landelijke cijfers over schoolverzuim. "Het is goed dat deze cijfers op tafel zijn gekomen", aldus Hendrickx. "We hebben als zesde stad in het land met ruim 32.000 jongeren in het primair- en voortgezet onderwijs nu alle kinderen in beeld en gaan ervoor zorgen dat geen enkele jongere meer onterecht thuis zit."

#Onderwijs #GemeenteTilburg