Luchtkwaliteit Tilburg onder de loep genomen


Het RIVM onderzocht in opdracht van de gemeenteraad de luchtkwaliteit in Tilburg. De raad wilde weten of de luchtkwaliteit in Tilburg in de toekomst voldoet aan de advieswaarden van Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het instituut heeft op basis van beschikbare gegevens een doorberekening gedaan voor 2016, 2020 en 2030. Er zijn meerdere stoffen gemeten die belangrijk zijn voor de luchtkwaliteit, zoals fijnstof, stikstofdioxide en EC: elementair koolstof of roet.

Uit de berekening van het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit in de gemeente Tilburg in 2030 voor fijnstof en stikstofdioxide aan de advieswaarden van de WHO (WHO, werelddgezondheidsorganisatie) voldoet. Voor EC bestaat er (nog) geen WHO-advieswaarde. Deze vorm van luchtverontreiniging heeft wel een groot negatief gezondheidseffect. Daarom is dit ook in het onderzoek meegenomen.

Meerdere factoren

De luchtkwaliteit is afhankelijk van meerdere factoren. Het verkeer zorgt voor uitstoot van stikstofoxiden. Ook in 2030 is dit nog zo. Toch neemt de uitstoot door verkeer de komende jaren af, omdat er steeds meer 'schone mobiliteit' komt (elektrisch rijden). De gemeente Tilburg heeft onder andere hiervoor de 'Mobiliteitsaanpak Tilburg, Samen op weg naar 2040' gemaakt. Ook vuurhaarden in woningen zijn belangrijk als het gaat om luchtkwaliteit. Vooral in oudere stadswijken zijn ze een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging. Dit jaar start er een onderzoek in Tilburg om te bekijken hoe de overlast van vuurhaarden minder kan worden. Mobiele werktuigen zoals heftrucks en graafmachines zijn ook een bron van uitstoot, vooral binnen de ringbanen. Deze werktuigen kunnen sneller schoner worden als er vanuit de gemeente strengere eisen voor de uitstoot van deze werktuigen komen, bij aanbestedingen en het verlenen van vergunningen voor werkzaamheden.

Op de goede weg

Wethouder Berend de Vries: "We zijn op de goede weg met onze luchtkwaliteit. We halen de advieswaarden van de WHO, maar we kunnen zeker niet stilzitten. Er is de komende jaren nog veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld op het gebied van schone mobiliteit, vuurhaarden in woningen en werktuigen."

#gemeente #tilburg #schonelucht