Verplicht taxivignet moet kwaliteit gaan waarborgen


Tilburg - Vanaf 1 januari 2019 moeten de taxi's in Tilburg een speciaal taxivignet voeren. Dat hebben de gemeente en de taxibranche besloten. Dit vignet werkt als kwaliteitskeurmerk.

Chauffeurs met een vignet kennen de weg in Tilburg, weigeren geen korte ritten, zijn representatief, gastvrij en betrouwbaar. Stichting Brabantse Kwaliteitstaxi gaat de chauffeurs opleiden, toetsen en de vignetten uitreiken. De voorbereidingsfase start dit jaar met onder andere het instellen van een taxiverordening door de gemeente, het oprichten van een bestuur en een klankbordgroep. Vanaf 2019 wordt er gecontroleerd. Chauffeurs zonder vignet riskeren boetes of het intrekken van hun taxivergunning.

Positieve ervaringen

In 2000 wijzigde de regelgeving voor de taxibranche waardoor de taximarkt toegankelijker werd. Dit had helaas ook negatieve effecten: teveel taxi's, geruzie op standplaatsen, het weigeren van korte ritten of onnodig omrijden om de ritprijs op te drijven. Ook in Tilburg waren er ongeregeldheden. In 2016 is de taxibranche met de gemeente in gesprek gegaan over mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. In Den Bosch zijn er goede ervaringen met een verplicht vignet. In 2017 deed Tilburg ook positieve ervaringen op met tijdelijke vignetten tijdens de kermis en Koningsdag.

Voorwaarden

Aan het vignet zijn kosten en verplichtingen verbonden, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag, cursussen en een straatnamentoets. Chauffeurs die hier niet aan voldoen krijgen geen vignet. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete of verliest het vignet. Wethouder Mario Jacobs: "De taxibranche is gebaat bij goede chauffeurs die hun klanten netjes van A naar B brengen. Als stad willen we kunnen rekenen op betrouwbare en representatieve chauffeurs. Met de invoering van dit vignet zijn belangrijke stappen gezet en zorgen we samen met de branche voor een stevige kwaliteitsimpuls."