Marc Meeuwis nieuwe voorzitter Kermiswerkgroep


Tilburg - De Kermis Werkgroep Stakeholders (KWS) heeft een nieuwe voorzitter: Marc Meeuwis. Onder zijn leiding pakt de KWS de verbreding en vernieuwing van de kermis op. Meeuwis, ook directeur Citymarketing, is blij met deze nieuwe uitdaging.

"Als directeur Citymarketing ben ik dag en nacht bezig met het verkopen van Tilburg. Een van de meest aansprekende evenementen van Tilburg is de kermis. De kruisbestuiving tussen de Werkgroep en Citymarketing zal Tilburg nog meer op de kaart zetten. Bijvoorbeeld door het verbinden van het lokale en nationale bedrijfsleven aan de kermis. Citymarketing zat natuurlijk al in het KWS, maar de samenwerking zal nu nog intensiever worden. Daar ben ik heilig van overtuigd." Marc Meeuwis neemt het stokje over van Bart de Boer.


Achtergrond

In 2016 stelde het college het plan Toekomstbestendige kermis 2020 vast. Daarbij wordt de kermis ontwikkeld tot een compleet belevingsproduct voor diverse doelgroepen. Kermiswethouder Erik de Ridder: "De kermis spettert. De kermis daagt uit. De kermis leeft. De groei van de kermis naar een meer allround beleving is de uitdaging waar we voor staan. Mensen kunnen hun euro maar een keer uitgeven. Aan een festival, aan een bezoek aan de dierentuin, aan een vakantie. Of … aan de kermis. Door de kermis te vernieuwen en te verbreden blijft het een van dé dragers van het imago van de gemeente Tilburg".


Kermis Werkgroep Stakeholders

De gemeente wil de ambitie van de Tilburgse Kermis samen met de stad oppakken. Hiervoor is na vaststelling van eerdergenoemd businessplan het KWS in het leven geroepen waarin de horeca, winkeliers, kermisbonden, citymarketing, bewoners en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Het KWS fungeert als adviescommissie bij de voorstellen waarvoor gemeentelijke besluitvorming noodzakelijk is. Zij is ook medeverantwoordelijk voor de uitrol en implementatie van de nieuwe kermis door het leggen van verbindingen met de (rest van de) stad.

#kermis #marc #meeuwis

Logo poppetje 01.png

© 2017 KruikenTv

Stichting KruikenTv Tilburg

Pastoor Smitsstraat 88

5014 RK Tilburg

KvK: 72795182

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon